عضویت ظریف درفیس بوک

دیپلماسی فیسبوکی ایران یک ساله شد

در فیسبوک غیر از صفحه رسمی وزیر خارجه چندین صفحه جعلی دیگر نیز با نام ظریف ایجاد شده و از سوی دیگر مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه یکی از مصاحبه های روتین اش از زمان انتصاب به این سمت تکذیب داشتن صفحه فیسبوک بوده است. عضویت ظریف درفیس بوک به گزارش جنگ نرم و عملیات روانی؛ محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه…

ادامه مطلب
عضویت ظریف درفیس بوک

دیپلماسی فیسبوکی ایران یک ساله شد

در فیسبوک غیر از صفحه رسمی وزیر خارجه چندین صفحه جعلی دیگر نیز با نام ظریف ایجاد شده و از سوی دیگر مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه یکی از مصاحبه های روتین اش از زمان انتصاب به این سمت تکذیب داشتن صفحه فیسبوک بوده است. عضویت ظریف درفیس بوک به گزارش جنگ نرم و عملیات روانی؛ محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه…

ادامه مطلب
جنگ سایبری

گزارش اندیشکده آمریکایی درباره نقش سایبر در جنگ‌های جدید

یکی از اندیشکده های امنیتی آمریکا گزارشی با عنوان «نمایش دیجیتال؛ تمرکززدایی از کنترل و فرماندهی سایبری» منتشر کرده که حاوی پیشنهاداتی برای ارتقاء بخش امنیت سایبری وزارت دفاع و ارتش آمریکاست. جنگ سایبری به گزارش جنگ نرم و عملیات روانی؛  یکی از اندیشکده‌های امنیتی آمریکا گزارشی با عنوان «نمایش…

ادامه مطلب
فیلم و هالیوود

خودآموز حقنه دموکراسی آمریکایی

گوردون سازنده این سریال و سریال ضدایرانی هوملند سعی می‌کند تا سه مولفه اصلی برای برانداختن رژیم‌­ها را معرفی کرده و آموزش دهد. 1- شکاف میان ارتش را بیابید و با همراه کردن مخالفان و کنار گذاشتن موافقان نظامیِ ارتش، کودتای نظامی کنید. 2- رسانه را فراموش نکنید؛ رسانه نقش بسزایی در همراه کردن موافقانتان…

ادامه مطلب